Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

M.A. van Naamen van Eemneslaan

Wilhelminaoord

 


Frederiksoord


Mr. A van Naamen van Eemnes


Mr. Albertus van Naamen van Eemnes (1828 – 1902) was aanvankelijk advocaat in Zwolle en later tevens schoolopziener in de arrondissementen Ommen en Kampen. 
In november 1866 werd hij door het district Zwolle gekozen voor de Tweede Kamer.
Later was hij lid van de Eerste Kamer. Van Naamen van Eemnes was een vermogend man en steunde diverse charitatieve instellingen. 
Zo was hij commissaris bij de Maatschappij van Weldadigheid (1884 - 1902).  Niet lang na zijn dood moet de straat zijn naam hebben gekregen. 
Er is echter iets fout gegaan bij de naamgeving.

Zoals het is

Zoals het had moeten zijnDit is ooit bij de gemeente aangekaart, maar gezien de kosten die gemaakt moesten worden om dit recht te trekken is dat nooit gedaan. 
Op een oude kaart van de maatschappij van weldadigheid is het bewijs hiervan wel te vinden

Mr. A. van Naamen van Eemnes laan


In de volksmond wordt deze straat de ‘Kipperegel’ genoemd.  Deze straat loopt van Frederiksoord via Wilhelminaoord tot over grens met Friesland.

1975 - Zicht op de M.A. van Naamen van Eemneslaan vanaf huisnummer 16.
Kipperegel vanuit Frederiksoord gezien - 2021

2021

Naamen van Eemneslaan - Wilhelminaoord - 2021

2021

Bronnen:

- Website van t Fledderkerspel
Drents Archief, Assen. Toegang 0186 Maatschappij van Weldadigheid
- Drents Archief, Assen, F
oto LG1797510, huisnummers 11 en 14, 1975