Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

Job van der Havestraat

Wilhelminaoord


Job van der Have (1847 - 1905) was directeur van de Maatschappij van Weldadigheid van 1  maart 1894 tot en met 02 april 1905.
De Haagsche Courant van 18 januari 1894 meld het nieuws

Aanstelling van der Have

In de kranten zijn regelmatig artikelen te vinden waar de naam van Job van der Have genoemd wordt


Karnbaas in de aanbieding, maart 18941


Fokvarkens


Zaairogge


Karnbaas in de aanbieding, 
17 maart 1894

Fokvarkers te koop,
30 juni 1894

Zaairogge in de verkoop,
25 augustus 1894


Hij ligt begraven in Wilhelminaoord.

Overlijden Job van der Have, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid


Graf van der Have


bronnen:

Delpher Provinciale Drentsche en Asser courant 4 april, overlijden Job van der Have
Website van Fledderkerspel
Delpher: Haagsche courant, 18 januari 1894. Aanstelling Job van der Have
Delpher: Nederlandsch landbouw weekblad, 17 maart 1894: Karnbaas in de aanbieding
Delpher: Nederlandsch landbouw weekblad, 30 juni 1894: Fokvarkens
Delpher: Nederlandsch landbouw weekblad, 25 augustus 1894: Zaairogge