Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

Graaf van Limburg Stirumlaan

Frederiksoord


Constantijn Willem graaf van Limburg Stirum wordt geboren op 17-03-1837 Oudwoude (Friesland).
In de periode 1 juli 1863 tot 1 februari 1867 is hij burgemeester van Westervoort.
Daarna is hij lange tijd lid van de Provinciale Staten van Gelderland.


Graaf van Limburg Stitum


Commissaris van de Maatschappij van WeldadigheidHij had vele nevenfuncties, waaronder secretaris van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord van 1868-1877. 

Van 1894 tot 1905 is hij voorzitter van het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid.
Hij sterft op  30-08-1905 in Arnhem.


Anno 1920


Anno 2020