Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -
Wilhelminaoord

J. Polstraat


De straat dankt zijn naam aan Jans Pol, geboren op 28 februari 1842 in Zwiggelte.

Werken op het land niet voor hem weggelegd omdat hij één hand had (hij had een kunsthand). Dat was voor een baan in het onderwijs echter geen enkele belemmering.  Zijn onderwijs carrière start in Ansen. 
In 1863 solliciteert hij naar een functie als onderwijzer in Nijensleek. Na wat onderhandelingen over de financiële voorwaarden accepteert hij die baan. Een paar jaar later, het is dan 1866, wordt hij benoemd tot hoofd van de school in Kolonie 2 in Wilhelminaoord. 

Jans Pol


Privé gaat het Jans Pol niet echt voor de wind. In 1871 is verliest hij zijn vrouw al.  Hij hertrouwt in 1874, z’n tweede vrouw overlijdt in 1887..

Overlijden Maria Abels, vrouw van Jans Pol


Huwelijk (tweede) Jans Pol


Overlijden Aaltje Beima, vrouw van Jans Pol


Vanaf de opening van de tuinbouwschool in 1884 geeft hij ook daar les.

Naast den heer Ide stonden het Hoofd van de Rijks Lagere School II, de heer J. Pol, voor vakken, behoordende tot het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, die ook onderwezen werden, en voor het teekenen de heer J. Boswinkel, oprichter der gebouwen in de Maatschappij van Weldadigheid” aldus het gedenkboek van het 25-jarig bestaan van de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool uit 1909.
Dhr Pol schrijft het feestlied ter gelegenheid van de opening van de G.A. van Swieten Tuinbouwschool.  Het enige gedrukte exemplaar van het lied is te vinden in het Drents Archief.

Feestlied


Feestlied


Opregte Steenwijker Courant - 10 maart 1890

Dhr Ide en Pol richten ze in 1890 de Floralia op. Het doel van de Vereeniging Floralia: “de ontwikkeling van het schoonheidsgevoel onder minvermogenden door het kosteloos uitreiken van bloemen en sierplanten”. 


Bijna zijn hele leven schrijft Jans Pol, daarmee krijgt hij bekendheid in heel Drenthe.  Zijn eerste literaire werk “Harm en zien breur Luuk” verscheen in 1874. Hij gaf vele voordrachten van eigen werk. 
Ook schreef hij feuilletons voor de Drentsche Courant. 

 Hij overlijdt op 9 november 1892 in Vledder. Naast de overlijdensadvertentie wordt er door een aantal kranten aandacht aan besteed.

Opregte Steenwijker Courant - 14 november 1892


Het nieuws van de dag, 18 november 1892


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 17 november 1892


 In 1993 werd de straat naar hem vernoemd.

In november 2021 is er een boek verschenen over het werk van Jans Pol met de titel

 
"Reis door literair erfgoed - analyse van streekromans van Jans Pol" (auteur: Gerard Stout).   Klik op de afbeelding om het document te downloaden.
Meer informatie over dit boek is ook te vinden op:
https://www.nedersaksisch.org/boeken/Reis door literair erfgoedBronnen: